En kyrka för hela livet

– där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen –

Välkommen till Larslundskyrkan Sköllersta!

Vi vill att Larslundskyrkan ska vara en varm och öppen mötesplats för olika människor, men också mellan Gud och människa.

Fler inlägg

Gudstjänst

Lars Weidersjö predikar. Servering.

Träff för daglediga

Maud Nimheim Ottosson: ”Mitt liv som präst”. Direktsänds i Örebro Närradio 95,3. Servering och lotter.

Gudstjänst

Delande från och insamling till Equmeniakyrkans internationella mission. Emanuel Bratt predikar.

Gudstjänst

Emanuel Bratt predikar och sång av Kvartetten. Servering. Församlingsmöte efter gudstjänsten.

Konsert

Konsert med Kävesta Folkhögskola. Insamling till Equmenias arbete med barn och unga. Servering. (ingen gudstjänst denna söndag).

Gudstjänst

Arvid Nyström predikar och sjunger.

Träff för daglediga

Lars-Inge Larsson: ”Hedengren på Riseberga och hans sångarvänner”. Solveig Hansen spelar. Direktsänds i Örebro Närradio 95,3. Servering och lotter.

Gemenskapshelg: ”Inåt, Uppåt, Utåt”

27-29 oktober bjuder vi in till en helg med stillhet & bön, gemenskap & måltider, undervisning & tjänst. Sista anmälan 22 oktober. Mer information kommer i våra kanaler.

Equmeniakyrkan nationellt