En kyrka för hela livet

– där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen –

Välkommen till Larslundskyrkan Sköllersta!

Vi vill att Larslundskyrkan ska vara en varm och öppen mötesplats för olika människor, men också mellan Gud och människa.

Fler inlägg

Ekumenisk gudstjänst

Christer Hambre predikar och Helena och Kjell Neander sjunger. Servering.

Friluftsgudstjänst

Friluftsgudstjänst i Hagabacken, Vrana. Solveig och Björn Hansen. Servering.

Gudstjänst

Christer Hambre predikar och Maria Balke sjunger. Nattvard.

Gudstjänst

Sören Carlsvärd predikar och Nina Sollerman sjunger. Servering.

Equmeniakyrkan nationellt