En kyrka för hela livet

– där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen –

Välkommen till Larslundskyrkan Sköllersta!

Vi vill att Larslundskyrkan ska vara en varm och öppen mötesplats för olika människor, men också mellan Gud och människa.

Gudstjänst, 2:a Advent

Sören Carlsvärd predikar, Ebba Ahlström från Kävesta Folkhögskola sjunger. Insamling till Lettland-Viborg.

Annandagsgudstjänst

Sören Carlsvärd predikar och Matilda Axelsson & Anders Axelsson sjunger.

Gudstjänst

Arvid Nyström predikar, samt spelar och sjunger tillsammans med Olivia Sternmo och Maria Lindhé.

Gudstjänst

Elin Westöö predikar och Maria Karlsson & Marianne Gustafsson sjunger och spelar.

Equmeniakyrkan nationellt