En kyrka för hela livet

– där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen –

Välkommen till Larslundskyrkan Sköllersta!

Vi vill att Larslundskyrkan ska vara en varm och öppen mötesplats för olika människor, men också mellan Gud och människa.

Fler inlägg

Friluftsgudstjänst

Friluftsgudstjänst i Hagabacken, Vrana, hos Björn och Solveig Hansen. Christer Hambre predikar. Musik Askers brass. Servering.

Auktion i Egeby

Visning från kl. 10.00. Auktion 10.30 Servering.

Gudstjänst

Sören Carlsvärd predikar och Nina Sollerman sjunger. Servering.

Gudstjänst

Lars Weidersjö predikar och Emma Ekström sjunger.

Equmeniakyrkan nationellt