Restriktioner t o m 22/12

Restriktionerna som finns att läsa om på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/ gäller till och med 22/12. Vi kommer att uppdatera denna sida och ge ut information allteftersom Folkhälsomyndigheten kommer ut med mer information.

Detta betyder för oss i Larslundskyrkan:

  • Gudstjänster, bön på onsdagar, Rivning av förbandslinne och samlingar i smågrupper är inställda t o m 22/12.
  • Tonårsgruppen som träffats på fredagskvällar har ställts in under denna period också, har ledarna för gruppen beslutat. Barnkören Sångfåglarna övar dock på måndagar som planerat.
  • Vi inbjuder till enskild bön i stillhet under söndagar kl. 15-16:00 med början 29/11 och 6/12. Max 8 personer får vistas i kyrkolokalen samtidigt, man skall hålla avstånd och ej komma om man har minsta symptom.

Då missionsgudstjänsten och övriga gudstjänster inte går att genomföra uppmanar vi att tänka extra på de möjligheter att ge bidrag som finns förutom kontant kollekt:

  • Bankgiro: 5626-6398
  • Swish: 123 467 66 23

Meddelanden att uppge vid gåva via bankgiro eller Swish:

  • Vid gåva till församlingen: Församlingen
  • Vid gåva till mission allmänt: Mission
  • Vid gåva till Equmeniakyrkans mission: Mission EK
  • Vid gåva till Ryssland Lettland: Mission RL