Vi söker pastor och föreståndare

Sköllersta

Sköllersta är ett växande villasamhälle på närkesslätten, beläget i Hallsbergs kommun och 2 mil från Örebro. I samhället med omnejd bor omkring 1 500 personer. Här finns förskola och skola upp till åk 6, en mindre livsmedelsbutik som är postombud, pizzeria, Atria/Lithells livsmedelsfabrik, Svenska kyrkan, en aktiv idrottsförening, goda bussförbindelser framför allt till Örebro, få hyres-lägenheter och en hel del villor.

Församlingen

Larslundskyrkan, som är namnet på både församlingen och kyrkan, ligger centralt, sammanbyggd med skolan. Den är byggd i mitten på 1970-talet och är ändamålsenlig utifrån församlingens behov. Församlingen har omkring 90 medlemmar och vi upplever att vi har gott förtroende och goda kontakter i samhället.

Församlingen inbjuder till gudstjänst, i olika former, i stort sett varje söndag. Det finns ett antal smågrupper som på olika sätt möts för gemenskap, samtal och bön. Vi inbjuder till dagledigträffar en gång i månaden. När det gäller barn och unga, finns det grupper för lågstadiebarn och tonåringar. I området Sköllersta-Pålsboda finns en ekumenisk gemenskap mellan fyra församlingar.

I övrigt, se här på hemsidan.

Vi inser att vi på ett medvetet sätt behöver söka och pröva nya vägar för hur vi ska vara församling på vår ort. Som ett led i detta pågår en församlingsutvecklingsprocess tillsammans med handledare från Equmeniakyrkan.

Tjänsten

Vi söker en pastor som

  • är pastorsutbildad
  • tillsammans med oss vill söka och pröva former och vägar för att kunna förmedla evangeliet till människor i vårt samhälle idag
  • vill ta initiativ och har förmåga att leda församlingen
  • tycker om att arbeta med människor i alla åldrar

Vi erbjuder

  • en tillsvidareanställning
  • 80% tjänstegrad, men är öppna även för andra lösningar

Ansökan

För mer information och ansökan av tjänsten, kontakta någon av församlingens ordföranden Ann Marie Thedéen, ami.thedeen@gmail.com, 070-655 60 25, eller Christer Hambre, hambre@telia.com, 070-579 80 96.

Vi handlägger ansökningarna efter hand och tillträde sker efter överenskommelse.