Gudstjänst

Emanuel Bratt predikar och Anders Axelsson sjunger.

Trädgårdsgudstjänst

Trädgårdsgudstjänst hos Hansens, Hagabacken, Vrana. Emanuel Bratt predikar och Emma Ekström sjunger. Tag med egen fikakorg.

Gudstjänst

Stefan Klingberg predikar och Nina Sollerman med vänner sjunger. Servering.

Auktion

Auktion hos Gudrun och Erik Lindström i Egeby. Visning från kl 10.00. Auktion kl 10.30. Servering. Se information i flödet och programbladet.

Gudstjänst

Emanuel Bratt predikar och Larslundssångarna sjunger.

Gudstjänst

Emanuel Bratt predikar och Anders Axelsson sjunger. Servering.

Gudstjänst

Livesänd gudstjänst i Larslundskyrkan från Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Helsingborg, med ordination av nya pastorer (inkl. vår pastor Emanuel).

Installationsgudstjänst

Eftermiddagsgudstjänst med installation av vår pastor Emanuel. Medverkan av regional kyrkole-dare Helen Friberg, Predikan av Emanuel Bratt, sång av Larslundssångarna. Nattvard. Servering.

Seminarium

Fördjupning i tro och liv under ledning av Emanuel Bratt. Tema annonseras i våra kanaler.

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Kopierad!