Larslundsgården

Just nu ingen verksamhet på grund av pandemin!

Larslundskyrkans Ungdom och Hallsbergs kommun driver fritidsgården tillsammans.

Ansvarig ledare: Ingvar Axelsson, tel 0582-107 77, 070-571 32 96.