Vår historia

Församlingen har sin bakgrund i den väckelserörelse som växte fram i Sverige under andra hälften av 1800-talet. Då bildades både en Baptistförsamling och en Missionsförsamling i Sköllersta. Baptistförsamlingen hade sin verksamhet i Testa kapell och Missionsförsamlingen i Kävesta missionshus. I början av 1970-talet fördjupades gemenskapen mellan församlingarna på olika sätt. Detta ledde till att man 1976 byggde en gemensam kyrka i Sköllersta samhälle, som vid den tiden växte genom omfattande villabebyggelse. Kyrkan fick namnet Larslundskyrkan efter ett tidigare gårdsnamn i närheten. 


1978 gick de två församlingarna tillsammans och bildade Sköllersta Frikyrkoförsamling, som då tillhörde både Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionsförbundet (som senare ändrade namn till Svenska Missionskyrkan). Under många år hade församlingen en omfattande verksamhet för barn och unga. Den har minskat en del med åren, vilket också församlingen gjort.


2011 gick Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan samman och bildade Equmeniakyrkan. I och med detta blev församlingen en del av den kyrkan. 2015 ändrade församlingen namn till Larslundskyrkan Sköllersta, så nu har kyrkobyggnaden och församlingen samma namn.