Kongo Brazzaville

Genom Equmeniakyrkan stödjer vi ekonomiskt missionärerna Carl och Anne Sundbergs arbete i Kongo Brazzaville. Ett arbete som sker i samarbete med Evangeliska Kyrkan i Kongo. Carl arbetar som lärare i teologi på det protestantiska universitetet och är även knuten till en församling där han ingår som en medarbetare i pastorskåren. Anne, som är antropolog, är direktor för ASUdh som är en biståndsorganisation som hanterar olika humanitära projekt. Under pandemin har det bl a inneburit att informera runt om i Brazzaville och förse kyrkans vårdcentraler med basutrustning och mediciner.