Träff för daglediga

Från fiskare till människofiskare. Ingemar Fhager. Servering och lotterier,

Nattvardsgudstjänst

En av församlingens smågrupper. Ansvariga: Christina Hambre och Kajsa Andersson.

Gudstjänst

Jonas Lundkvist, Sjukhuskyrkan, predikar. Lisa Hambre Norsten sjunger. Insamling till Equmenia. Servering.

Gudstjänst

Christer Hambre predikar. Larslundssångarna.

Gudstjänst

En av församlingens smågrupper. Ansvarig: Ingvar Axelsson.

Gudstjänst

Gemensam med Sköllersta församling. Magnus Segendorff predikar och Helena och Kjell Neander sjunger. Servering.

Gudstjänst

Lars Weidersjö predikar och Nina Sollerman sjunger. Vi minns de som avlidit under året.