Internationellt

Mission i andra länder

Larslundskyrkan vill vara en positiv kraft främst för människor i vårt närområde, men även i resten av vårt land och i andra länder genom vårt samfund Equmeniakyrkan på riksnivå.

Det största ekonomiska stödet går till Equmeniakyrkans internationella mission. Församlingen stödjer ett missionärspar i Kongo Brazzaville som arbetar med undervisning i teologi och antropologi, bistånd, fred och försoning och kulturförståelse. Om Equmeniakyrkans internationella arbete kan man läsa mer på deras hemsida under rubriken Equmeniakyrkan internationellt här till vänster.

Genom Equmeniakyrkan stödjer vi ekonomiskt missionärerna Carl och Anne Sundbergs arbete i Kongo Brazzaville. Du kan läsa mer om deras arbete under rubriken Kongo Brazzaville till vänster.

Larslundskyrkan är också med i Stödföreningen Bra & Begagnat Sydnärke som driver en secondhandbutik i Hallsberg. Flera av församlingens medlemmar arbetar ideellt i butiken. Du kan läsa mer om den verksamheten under rubriken Bra & Begagnat till vänster.

En stor del av de pengar vi samlar in till mission i andra länder kommer från den auktion med loppis och servering vi har i Egeby varje år. Du kan läsa mer om den under rubriken Auktion i Egeby till vänster.

Om du vill stödja vår mission i andra länder kan du sätta in en gåva på vårt
Bankgiro 5626-6398 och skriva ”Int. mission” i meddelandet.