Vår tro

Församlingens tro kan sammanfattas som ”tron på Jesus Kristus”. Det är den som förenar olika människor i en kristen församling. Den som tror på Jesus Kristus kan bli medlem i församlingen.

Vägarna till tro och uttryckssätten för tron kan variera. Trons innehåll får vi genom bibeln, som är Guds ord.

Församlingen vill på olika sätt förmedla den kristna tron, som har med hela livet att göra. Därför är det viktigt att vi försöker förstå bibeln i vår egen tid. Jesus Kristus kommer alltid att vara den kristna församlingens föredöme. Hans sätt att leva är grunden för den kristna etiken.

Den som önskar bli medlem i församlingen, tar kontakt med församlingens pastor, eller ordförande om pastor inte finns, för samtal. Medlem kan den bli som bekänner sin tro på Jesus Kristus. Bekännelsen kan även ges i samband med dop. Församlingen erbjuder både barndop och troendedop, men man blir inte medlem vid barndop. Man kan även bli medlem genom inflyttning från annan församling.