Larslundssångarna

Larslundssångarna är en kör som medverkar i församlingens gudstjänster några gånger per termin. Inför dessa tillfällen övar kören på onsdagar kl 19.30 ca en timma. Det är ett omväxlande urval sånger med kristen inriktning och som följer årets växlingar.

Om du vill vara med, kontakta Solveig Hansen 019-23 06 04!