Gudstjänsten

Välkommen på gudstjänst !
Vi firar gudstjänst varje söndag vanligtvis kl. 10.00. Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen vid kaffeborden i Larslundsgården (nedervåningen).

Gudstjänsterna har olika teman och inriktningar. Generellt handlar gudstjänsterna om hur livet och Gudstron hör ihop, hur Gud kan hjälpa mig att leva både i vardagen och i tider som utmärker sig. Gudstjänsten vill vara en plats där vi kan möta Gud och varandra. Den vill vara en kraftkälla, en inspirationskälla och en plats för utmaning och eftertanke. Gudstjänsten är en plats för andlig fördjupning och ett avstamp för att tjäna min medmänniska.

Gudstjänstens form och innehåll varierar men vi försöker väva samman trådarna i en gudstjänst till en helhetsupplevelse. Utgångspunkten är ofta en bibeltext och den påverkar sång, musik, berättelser, predikan, böner, stillhet, tystnad, nattvard, kollekt, välsignelse, bilder och ljuständning. Flera personer utöver vår pastor är med och planerar och formar gudstjänsterna.

Förhoppningen är att du ska känna att det är en värdefull stund med Gud i centrum.