Vår församling

Larslundskyrkan Sköllersta är en kristen församling som tillhör trosamfundet Equmeniakyrkan. Församlingen har omkring 80 medlemmar och har verksamhet för barn och ungdomar, vuxna och äldre. Verksamheten för barn och ungdomar bedrivs av Larslundskyrkans Ungdom. Förutom verksamheten i Sköllersta stödjer församlingen även missions- och hjälpverksamhet i andra länder. Tillsammans med Sköllersta församling, Pingstkyrkan, Pålsboda, och Filadelfiaförsamlingen, Hjortkvarn, har vi Sköllersta-Pålsboda ekumeniska råd.

Vi vill att Larslundskyrkan ska vara en varm och öppen mötesplats för olika människor, men också mellan Gud och människa. Det är det som är en kyrkas unika uppgift. Vi vill att människor med olika erfarenheter kan få rum och mötas med respekt. Vi vill vara en kyrka där man känner att man kan vara sig själv. Vi vill att vår församling skall ha en atmosfär där man kan tro, men också tvivla och söka en tro. Vi vill ha en miljö där frågor kan ställas och där vi tillsammans söker svaren. En miljö där vi både tänker och känner, vågar vara tysta och där vi vågar tala. Vi tror att Gud blir synlig i mångfalden och i delaktigheten. I mötet med Gud och i mötet människor emellan förändras vi och fördjupar vårt liv och vår tro.

Vi är på väg. Vi har inte alla svar men vi tror på en stor och god Gud som vill möta oss, vara mitt ibland oss och hjälpa oss på rätt väg. Du är välkommen att vara med!

Om du klickar på någon av underrubrikerna ovan får du veta lite mer om vad Vi trorVår verksamhetVår organisation eller Vår historia.