Vår organisation

Församlingen är självständig och bestämmer över sin verksamhet, äger sin kyrka och ansvarar för anställningar. Besluten fattas av årsmöte, församlingsmöte eller styrelsen. Årsmötet väljer styrelsen liksom ett antal råd som ansvarar för olika områden i verksamheten. Många församlingsmedlemmar har ideella uppgifter i arbetet. Eftersom församlingen själv har ansvar för sin ekonomi är de frivilliga gåvorna en förutsättning för verksamheten. Larslundskyrkans Ungdom får kommunala och statliga bidrag.

Om du vill ge en gåva till församlingen kan du göra det via
Autogiro till bankkonto: 8452-5,203481078-4
eller på Bankgiro:  5626-6398.
Vi har även ett Swish-konto:  1234676623.
Vårt org.nr är 875700-2236.