Öppet hus

Öppet hus är en verksamhet för barn från Förskoleklass till årskurs 3. Vi träffas i Larslundsgården varannan onsdag (ojämna veckor) och har öppet mellan 15.30 – 17.00.

Vad gör vi på Öppet Hus? 

Vi börjar med att fika tillsammans med saft och bulle. Sedan har vi en samling där vi berättar något ur Bibeln, sjunger tillsammans och ber en bön. Efter detta har vi olika aktiviteter som barnen får välja. I snickarboa är det full kreativitet och barnen får antingen göra något som ledarna hjälper till med eller hitta på något själva. Det finns pyssel och ritpapper för den som vill måla och färglägga. Det finns också utrymme för fri lek.

Avgiften är 50 kr/termin. Avgiften är för en termins fika.

Ansvarig ledare: Solveig Hansen, tel 070-743 51 41.