Larslundskyrkans Ungdom

Larslundskyrkans barn och ungdomsarbete drivs av föreningen Larslundskyrkans Ungdom i samarbete med församlingen. Larslundskyrkans Ungdom tillhör ungdomsförbundet Equmenia.

Det finns flera grupper som träffas under terminerna och du kan läsa mer om dem genom att klicka på underrubrikerna nedan. Under de olika loven finns också möjlighet att åka på läger i olika former beroende på ålder. Vi har också familjegudstjänster några gånger per år.

Öppet hus, onsdagar – barnverksamhet med fika och samling.
Inställt resten av terminen!

Larslundsgården, fredagar – fritidsgård för tonåringar.
Inställt resten av terminen!

Barnkören sångfåglarna, tisdagar – kör för barn i förskoleklass och uppåt.