Vår verksamhet

Vi önskar att vår kyrka skall vara en mötesplats människor emellan och mellan Gud och människor.

En av våra mötesplatser är söndagens gudstjänst. Här söker vi olika uttryck för kristen tro. Vi önskar att gudstjänsten på något sätt skall vara tillgänglig för och beröra alla människor.

Utöver gudstjänsten finns andra verksamheter i församlingen som du kan läsa vidare om här på hemsidan. Vi vill genom vår verksamhet skapa utrymme för samtal där både tro och liv ryms.

I församlingen finns medlemmar och vänner som är ideellt engagerade och delaktiga på olika sätt i musik och gudstjänstledning, barn och ungdomsverksamheten, dagledigträffar eller ansvarar för lokalerna. Församlingen har en styrelse och församlingsråd som leder verksamheten och en pastor anställd.