Gudstjänst

En av församlingens smågrupper. Ansvarig: Ingvar Axelsson.

Gudstjänst

Gemensam med Sköllersta församling. Magnus Segendorff predikar och Helena och Kjell Neander sjunger. Servering.

Gudstjänst

Lars Weidersjö predikar och Nina Sollerman sjunger. Vi minns de som avlidit under året.